Author: חגית יצחק

image

קונספט פרסומי יעביר בצורה ברורה ומדויקת את המסר בו אותו אנו מעוניינים להעביר לקהל המטרה. כדי להגיע לקונספט נדרש הצוות המקצועי של משרד הפרסום ללמוד את השוק בו מתחרה העסק,...

Read More